provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držit živnostenského oprávnění v oboru kominictví 

čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

Čištění spalinových cest se provádí v souladu s technickými pravidly TPK K 03-01
Komíny a kouřovody (spalinové cesty) – Čištění spalinových cest, která vydala Hospodářská
komora České republiky HK ČR/4/10/05.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
 

Čištění spalinových cest provádíme dle nařízení vlády č. 91/2010 pro:

- Tuhá paliva 

- Plyn

- Kapalná paliva

Kontakt

Kominictví Hrudičkova 2102/9
Praha 4
148 00
776122380 kominy.becka@volny.cz