(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

a) revizním technikem komínů,

b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo

c) revizním technikem spalinových cest.

(2) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

 

 

Kontakt

Kominictví Hrudičkova 2102/9
Praha 4
148 00
776122380 kominy.becka@volny.cz